Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami www.dreamframes.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy výrobků mohou být zkreslené digitalizací.

2. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká okamžikem odesláním objednávky z webové prezentace www.dreamframes.cz. Předmětem kupní smlouvy je výrobek uvedený v objednávce.

Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o obdržení platby, průběhu realizace zakázkové výroby včetně odeslání výrobku kupujícímu.

3. ZÁRUKA A VRÁCENÍ VÝROBKU

Ke každé objednávce je kupujícímu vystavena faktura, která je přiložena v zásilce při dodání výrobku kupujícímu kurýrní službou. Faktura slouží jako záruční list.

Na veškeré naše výrobky se vztahuje standardní záruční lhůta 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od data převzetí výrobku kupujícím.

Kupující má právo bez udání důvodu do 14 dnů od doručení výrobku odstoupit od kupní smlouvy. Tato lhůta na vrácení výrobků platí pouze v případě výrobků, které jsou na webu Dream frames označeny SKLADEM, tj. nejedná se o zakázkovou výrobu na objednávku.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě úpravy výrobku dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

O vrácení výrobku nás prosím informujte elektronicky prostřednictvím emailu. Peníze za vrácený výrobek Vám budou neprodleně zaslány zpět bankovním převodem po obdržení výrobku prodávajícím.

Při vrácení výrobku musí být splněny následující podmínky: výrobek musí být nepoužitý a nepoškozený, ve vrácené zásilce musí být příložen doklad o koupi (faktura).

Kupující hradí veškeré náklady na přepravu výrobku zpět k prodávajícímu. Vracíme pouze peníze za výrobek, nikoliv za přepravné. Vrácený výrobek nelze vrátit na dobírku. Dobírkové zásilky nebudou přijaty.

4. REKLAMACE

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu výrobku, nesoulad skutečně dodávaného výrobku a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů elektronicky informujte prodávajícího.

Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se projeví v průběhu záruční lhůty.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu, na vady způsobené špatným zacházením s výrobkem, na běžné opotřebení, na poškození živelnou událostí.

Reklamovaný výrobek zašle kupující na adresu prodávajícího s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Odstranitelná vada bude okamžitě bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za výrobek nebo poskytnut nový výrobek. 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady výrobků občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějích právních předpisů.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Kupující uhradí objednaný výrobek včetně přepravného dle data splatnosti uvedeného v objednávce.

Po obdržení platby na bankovní účet je prodávající povinen zahájit kroky vedoucí ke zhotovení výrobku.

Termín dodání pro výrobky skladem je 6 - 7 dní po obdržení platby.

Termín dodání pro zakázkovou výrobu je maximálně 2 - 4 týdny dle dostupnosti jednotlivých komponent výrobku u našich dodavatelů.

Prodávající (zhotovitel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u výrobku, který se již nevyrábí.

Zhotovený výrobek je doručen kurýrní službou po celém území České republiky.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), za účelem plnění předmětné smlouvy.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektů než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Nahoru